© webAutomation.dk 2012   

   Forside  Profil  IDAP  ProSik    Info/kontakt

   
 
Forside

webAutomation.dk har siden 2001 leveret personuafhængig datahåndtering, via en internet baseret platform, til kraftvarmeværker i Danmark.

I den sammenhæng har webAutomation.dk løst nogle typiske problemstillinger for energi, miljø og produktionsvirksomheder. Derfor kan webAutomation.dk i dag tilbyde en række standard applikationer, der nemt kan installeres på organisationens intranet, extra-net eller hosted service (Saas).


IDAP er en portalløsning der indsamler data fra industrielle anlæg og gør dem tilgængelige for hele organisationen via en almindelig browser.
Vandstander.dk er et tanknings- og afregningssystem til forsyningsselskaber. Når kloakrensnings- eller slamsuger firmaer tanker vand, bliver tankningen automatisk dataopsamlet og faktureret.
Nærved.dk er et redskab til indberetning af observationer, nærved - / tæt på - hændelser. Systemet er udviklet til udearbejdende personale, på eks. byggepladser, og anvendes via mobiltelefon.
ProSik er et journalsystem der øger arbejdssikkerheden og reducere tvivl og uheld, ved at holde orden på afspærring og sikring af farlige komponenter.